Dansk
  HVORDAN DU FÅR DET OPTIMALE UD AF DIT LYS
 • Placer ikke lyset i træk
 • Trim altid vægen til max 1 cm før lyset tændes
 • Hold lyset rent
 • Hold lyset væk fra dyr og børn
 • Efterlad aldrig et brændende lys uden opsyn
 • Flyt aldrig et lys med flydende stearin
 • Hvis flammen er urolig, trim vægen og gentænd lyset
 • Tillad lyset at smelte en sø på hele overfladen før du slukker, så der ikke dannes hul ned i lyset
 • Brug lyseslukker til at slukke lyset, pust ikke lyset ud, da det soder.
 • Brænd ikke lys på fod længere ned end til kanten af foden. Lys i beholder skal slukkes, når der er 1 cm tilbage i bunden