Reklamation:

Når du handler på alterlyset.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Alterlyset.dk kontrollerer altid varen inden de afsendes. Varer der returneres grundet reklamation, vil enten blive repareret eller erstattet med en ny leverance indenfor 7 dage fra modtagelsen af returvaren. Såfremt vi ikke har erstatningsvaren på lager, vil vi tilbageføre beløbet til din bankkonto indenfor 7 dage.
Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Varen kan sendes til vores adresse nedenfor

Alterlyset
RETURVARER
Asnæs Skovvej 54
4400 Kalundborg

Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.
Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Kundeservice:
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte kundeservice på mail:
salg@alterlyset.dk
Vi bestræber os på at svare hurtigst muligt, og altid indenfor
48 timer.

Virksomhedsoplysninger: Alterlyset ApS
CVR nummer:
34465061
Adresse: Asnæs Skovvej 54, 4400 Kalundborg

E-mail adresse:
info@alterlyset.dk
E-mail adresse ang. ordre:
salg@alterlyset.dk
Web adresse: www.alterlyset.dk


Persondatapolitik:
For at du kan indgå aftale med os på alterlyset.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos alterlyset.dk.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Direktøren og medarbejdere for
Alterlyset har adgang til de oplysninger, der registreres om dig
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet til alterlyset.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos
Alterlyset har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til alterlyset.dk via e-mail salg@alterlyset.dk

Klageadgang:
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Forbrugerklagenævnet
www.kfst.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Oplysning om andre klagemuligheder:
En klage over en vare købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via
www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her –
http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse salg@alterlyset.dk

Standardfortrydelsesformular:
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
- Til
Alterlyset, Møllevej 16, 4450 Jyderup, salg@alterlyset.dk
- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
- Bestilt den (*)/modtaget den (*)
- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
- Dato
(*) Det ikke relevante udstreges